MENY

Zumreta Pozder

Färg- och berättarglädje är utmärkande i mina målningar. Inspirationen hämtas från vackra bostadsmiljöer med ursprung från en gången tid. Tidsandan i målningarna kan vara 1800-1900 tal. Målningarna ger intryck av en särskild stämning, vilket är betydelsefullt. Inspirationen kommer även från berättarglädjen som upplevs i litteratur. Mitt måleri kan även vara impressionistiskt inspirerat, såväl modernistiskt.