MENY

Karl Höglund

Karl Höglund Verksam som grafiker sedan 1957. Arbetar även med måleri och skulptur. Grafikern Karl Höglund har hela sitt liv sysslat med färg och form där spelet mellan ljus och skugga, gärna med mycket små valörförskjutningar, ger betraktaren en upplevelse att den grafiska bilden blir slående lik en målning. Släktskapet med de franska impressionisterna kan spåras i hans måleri där man dock starkt upplever att hans egen personliga uttrycksförmåga präglat skapandet.

I dag finner vi i Karls måleri skildraren av den svenska sommaren där möten mellan människor intar en central roll. En seriöst arbetande konstnär som det ska bli spännande att följa. Karl har på kort tid rönt mycket uppmärksamhet och finns representerad på landsting och kommuner över hela landet.