MENY

Kjell Sundberg

Kjell Sundbergs bildvärld blir fantasi och drömmar tydlig verklighet. Det är som om konstnären vill mana oss att, trots vår mänskliga bräcklighet, iscensätta det liv vi verkligen vill leva. Tyngdlagar är till för att upphävas, kärlek till för att förverkligas. Glädjen till för att upplevas.