Ingrid Roth

Ingrid Roth

Hon är både utbildad konstnär och uttrycksfulla konstterapeut och har representerat på ett flertal gallerier,
artshops och företag runt om i Sverige och i många andra länder.

”.
Vad ger mig mest inspiration är det dagliga livet runt omkring mig – familj, vänner,
natur, minnen från mina resor och tid jag har tillbringat i andra länder