Åke Ahlberg

Hans målar porträtt, interiörer, inre och yttre landskap. Han arbetar även med litografier och blandteknik. Konsten är för honom, att följa sin inre kompass även om sanningen sitter i betraktarens ögon.