Frank Björklund

Frank Björklund

Här är allt som ser ut att vara något, förmodligen något annat.
Å andra sidan är det som ser ut att vara något annat förmodligen inte det.
Här gäller inte vardagens givna fysik som vi vant oss vid. Här hade Arkimedes blivit kvar i badet,
här hade äpplet aldrig fallit i Newtons huvud och hit kommer Einstein bara tillfälligtvis på besök.
Ibland.