Frank Olsson

20180205_182351

Frank Olsson, född 1954. Boende och verksam i Stockholm och i Frankrike.
Kvällsstudier vid Konstfack under 70-talet. Div studiecirklar i måleri, grafik
och skulptur. Arbetar idag både med måleri och skulptur samt i viss mån
design, eller kanske rättare ”skulptural form med praktisk funktion”.