Agneta Karlsson

Agneta Karlsson

Agneta Karlsson,

är skåningen med bostad i Lund.
Hon är född 1956.
I finstämda sommarbilder, gärna i Claude Monéts anda, berättar hon om skönheten i den blommande trädgården eller parken.
Konstkritikern Stig Åke Stålnacke skrev härom året: ” Agneta Karlsson avbildar inte när hon målar. Hon uttrycker kärleken i den stund hon målar. Det är få förunnat.”