.Malin Östlund

Malin Östlund

Att möta människor som glädjs eller på något sätt berörs av min konst, är det som ger helheten i mitt skapande”